دانلود پروپوزال رشته مدیریت,دانلود پروپوزال رشته روانشناسی,دانلود پروپوزال رشته عمران, دانلود پروپوزال رشته کشاورزی,دانلود پروپوزال رشته تربیت بدنی,دانلود پروپوزال رشته حسابداری,دانلود پروپوزال رشته جغرافیا,دانلود پروپوزال رشته معماری,دانلود پروپوزال رشته

دانلود لایه های شیپ فایل طبقات اقلیمی سراسر کشور

دانلود لایه های شیپ فایل طبقات اقلیمی سراسر کشور لایه های شیپ فایل طبقات اقلیمی سراسر کشور این لایه اطلاعاتی، طبقات اقلیمی مختلف ایران به نمایش دراورده است. طبقات اقلیمی این لایه شامل خیلی خشک، خشک، نیمه خشک، فراخشک، نیمه مرطوب، مرطوب، خیلی مرطوب به همراه لایه دریای خزر و خیلیج فارس و دریا و دریاچه ها می باشد. اطلاعات این  طبقات در فیلد type این لایه موجود است. علاوه بر نوع اقلیم، میزان طول و مساحت هر طبقه نیز به صورت فیلد جدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود لایه های شیپ فایل خطوط هم دمای سراسر کشور

دانلود لایه های شیپ فایل خطوط هم دمای سراسر کشور لایه های شیپ فایل خطوط هم دمای سراسر کشور در این لایه اطلاعاتی، خطوط همدمای کل کشور به نمایش درآمده است. شما می توانید از طریق فیلد term به میزان دمای هر خط دست پیدا کنید. میزان طول خط نیز در فیلد جداگانه آورده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود لایه های شیپ فایل لایه حوضه های آبخیز سراسر کشور

دانلود لایه های شیپ فایل لایه حوضه های آبخیز سراسر کشور لایه های شیپ فایل لایه حوضه های آبخیز سراسر کشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود لایه های شیپ فایل پراکندگی کلیه ایستگاه های هواشناسی و آب و هواشناسی سراسر کشور

دانلود لایه های شیپ فایل پراکندگی کلیه ایستگاه های هواشناسی و آب و هواشناسی سراسر کشور لایه های شیپ فایل پراکندگی کلیه ایستگاه های هواشناسی و آب و هواشناسی سراسر کشور این لایه اطلاعاتی پراکندگی کلیه ایستگاه های اقلیم شناسی و هواشناسی اعم از ایستگاه های سینوپتیک، کلیماتولوژی، باران سنجی، ایستگاه های دریایی، آبی و ... نشان می دهد. این لایه به صورت point می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود لایه های شیپ فایل اندکس نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی سراسر کشور

دانلود لایه های شیپ فایل اندکس نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی سراسر کشور لایه های شیپ فایل اندکس نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی سراسر کشور در این لایه اطلاعاتی نقشه اندکس ها نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی کشور آورده شده است. شما می توانید از طریق این اندکس و لایه، شیت نقشه های مورد نظر خودتون رو پیدا کنید . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(43):