سایت جامع تحقیقات

تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم

تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم دانلود پروپوزال رشته حقوق تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق اسلامی دانلود پروپوزال رشته فقه و حقوق اسلامی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی دانلود پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم دانلود پروپوزال رشته حقوق نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(189):