سایت جامع تحقیقات

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل دانلود پروپوزال رشته حقوق بین الملل   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق عمومی

حقوق عمومی دانلود پروپوزال رشته حقوق عمومی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

اختیار و جایگاه آن در حقوق

اختیار و جایگاه آن در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق اختیار و جایگاه آن در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی ازدواج تحمیلی

بررسی ازدواج تحمیلی دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی ازدواج تحمیلی پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

انزوای اجتماعی دختران

انزوای اجتماعی دختران دانلود پروپوزال عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(183):