سایت جامع تحقیقات
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی دانلود پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پیشگیری از جرایم

پیشگیری از جرایم دانلود پروپوزال رشته حقوق نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل دانلود پروپوزال رشته حقوق بین الملل   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق عمومی

حقوق عمومی دانلود پروپوزال رشته حقوق عمومی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

اختیار و جایگاه آن در حقوق

اختیار و جایگاه آن در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق اختیار و جایگاه آن در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی ازدواج تحمیلی

بررسی ازدواج تحمیلی دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی ازدواج تحمیلی پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

انزوای اجتماعی دختران

انزوای اجتماعی دختران دانلود پروپوزال عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

شرط فاسخ در قراردادها

شرط فاسخ در قراردادها دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

روشهای مقابله با پولشویی در بانک

روشهای مقابله با پولشویی در بانک دانلود پروپوزال بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 19 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دلالی در نظام حقوقی

دلالی در نظام حقوقی دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی دلالی در نظام حقوقی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(93):