سایت جامع تحقیقات

شرط فاسخ در قراردادها

شرط فاسخ در قراردادها دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

روشهای مقابله با پولشویی در بانک

روشهای مقابله با پولشویی در بانک دانلود پروپوزال بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 19 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دلالی در نظام حقوقی

دلالی در نظام حقوقی دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی دلالی در نظام حقوقی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

حق فسخ با جبران خسارت

حق فسخ با جبران خسارت دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

سودآوری عملکرد مالی بانک

سودآوری عملکرد مالی بانک دانلود پروپوزال رشته حسابداری عوامل مؤثر مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی بانک   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(183):