سایت جامع تحقیقات

رشته حقوق ضمانت در تعهدات

رشته حقوق ضمانت در تعهدات دانلود پروپوزال رشته حقوق ضمانت در تعهدات     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق

بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی آثار قیمی بودن اموال در حقوق

بررسی آثار قیمی بودن اموال در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی آثار قیمی بودن اموال در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

اعتراض به رأی داور در حقوق

اعتراض به رأی داور در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

اختلاف زوجین در نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در نوع و شرایط عقد نکاح دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد اختلاف زوجین در نوع و شرایط عقد نکاح   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(189):