سایت جامع تحقیقات

ضمانت در تعهدات

ضمانت در تعهدات دانلود پروپوزال رشته حقوق ضمانت در تعهدات     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

ابطال اسناد رسمی

ابطال اسناد رسمی دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

قیمی بودن اموال

قیمی بودن اموال دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی آثار قیمی بودن اموال در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

اعتراض به رأی داور

اعتراض به رأی داور دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

اختلاف زوجین

اختلاف زوجین دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد اختلاف زوجین در نوع و شرایط عقد نکاح   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(183):