سایت جامع تحقیقات

توسعه روستایی

 توسعه روستایی دانلود پروپوزال رشته توسعه روستایی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري

قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

قصاص عضو و پیوند اعضا

قصاص عضو و پیوند اعضا دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد قصاص عضو و پیوند اعضا   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دلیل الکترونیکی در حقوق

دلیل الکترونیکی در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی استناد به دلیل الکترونیکی در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پیشگیری از جرم در حقوق

پیشگیری از جرم در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(183):