سایت جامع تحقیقات

توسعه روستایی

 توسعه روستایی دانلود پروپوزال رشته توسعه روستایی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري

بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رشته حقوق در مورد قصاص عضو و پیوند اعضا

رشته حقوق در مورد قصاص عضو و پیوند اعضا دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد قصاص عضو و پیوند اعضا   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

بررسی استناد به دلیل الکترونیکی در حقوق

بررسی استناد به دلیل الکترونیکی در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی استناد به دلیل الکترونیکی در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(189):