سایت جامع تحقیقات

فرآیند اجرای احکام و اسناد

فرآیند اجرای احکام و اسناد دانلود پروپوزال رشته حقوق تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بیع الکترونیکی در نظام حقوقی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 19 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

جرایم ارتکابی زوجین

جرایم ارتکابی زوجین دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر طلاق پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(183):