سایت جامع تحقیقات
پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (مبانی برق)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک  (مبانی برق) ایل گزارش آزمایشگاه درس مبانی برق شامل آزمایش های :کاربرد دیود – کنتاکتور – لامپ – ماشین ها – مدارهای RC – مدار معادل  تونن – ترانسفورماتور می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (مقاومت مصالح)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک  (مقاومت مصالح) فایل گزارش آزمایشگاه درس مقاومت مصالح شامل آزمایش های : خزش – خیز در تیرهای خمیده – پیچش تا حد گسیختگی –  خمش تیرهای مستقیم  –  پیچش الاستیک  –  کشش – پیچش مقاطع توخالی جدار نازک  –  ضربه  –  کمانش می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (فیزیک 2)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (فیزیک 2) فایل گزارش آزمایشگاه درس فیزیک ۲ شامل آزمایش های :  آشنایی با دستگاه های اندازه گیری – روش های اندازه گیری مقاومت ( خواندن مقاومت ها ) – KVL و KCL – دستگاه اسیلوسکوپ ( موج نما ) – مبدل ها ( ترانسفورماتور ها ) – طراحی آمپر متر و ولت متر – بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی و موازی – بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون و پل تار – اندازه گیری دم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (شیمی عمومی)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (شیمی عمومی) فایل گزارش آزمایشگاه درس شیمی عمومی شامل آزمایش های : تیتراسیون اسید و باز – تیتراسیون اکسیداسیون – سرعت واکنش های شیمیایی – تعادل های شیمیایی – تعیین جرم مولکولی مایعات فرار و گازها – تعیین اکی والان فلز – تعیین سختی آب – قانون بقای جرم می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (دینامیک و ارتعاشات)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (دینامیک و ارتعاشات) فایل گزارش آزمایشگاه درس دینامیک و ارتعاشات شامل آزمایش های : یاتاقان ژورنال – ارتعاشات تیرها و سرعت بحرانی محورها – بادامک و پیرو – بالانس استاتیکی و دینامیکی – چرخدنده خورشیدی – چرخدنده ساده – ژیرسکوپ – کرلویس – گاونر -نوسانات آزاد و اجباری – یوک اسکاچ و چرخ لنگ – پمپ گریز از مرکز – مفصل هوک – نوسانات پیچشی سیستم های یک و دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(2):