دانلود پروپوزال رشته مدیریت,دانلود پروپوزال رشته روانشناسی,دانلود پروپوزال رشته عمران, دانلود پروپوزال رشته کشاورزی,دانلود پروپوزال رشته تربیت بدنی,دانلود پروپوزال رشته حسابداری,دانلود پروپوزال رشته جغرافیا,دانلود پروپوزال رشته معماری,دانلود پروپوزال رشته

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (فیزیک 1)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (فیزیک 1) فایل گزارش آزمایشگاه درس فیزیک ۱  شامل آزمایش های :  اندازه گیری چگالی جامدات – اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده – اندازه گیری ضربه انبساط خطی – تعیین چگالی مایعات – تعیین سختی فنر – حرکت پرتابه – کولیس و ریزسنج – معدل میکانیکی حرارت (عدد ژول) می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (مکانیک سیالات)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (مکانیک سیالات) فایل گزارش آزمایشگاه درس  مکانیک سیالات شامل آزمایش های : اجسام شناور – بررسی رابطه برنولی – توربین فرانسیس – جریان مایعات از یک روزنه(اوریفیس) – رینولدز – سر ریز لبه تیز مستطیلی و مثلثی – ضربه جت – بهم پیوستن پمپ های سری و موازی – تونل باد – جریان های گردابی – شبکه لوله ها – کاویتاسیون – کالیبراسیون فشارسنج – مرکز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (هیدرولیک)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (هیدرولیک) فایل گزارش آزمایشگاه درس هیدرولیک شامل آزمایش های :  حرکت رفت و برگشتی – کنترل پرس هیدرولیکی  –  کنترل سرعت  – کنترل موقعیت  –  کنترل خیز جک  –  کنترل خیز ، سرعت ، نیرو می باشد . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک (ترمودینامیک)

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک  (ترمودینامیک) فایل گزارش آزمایشگاه درس ترمودینامیک شامل آزمایش های : بمب کالریمتر – تست کمپرسور – تست نازل – پمپ حرارتی(هوا به آب) – تست موتور بنزین یک سیلندر – دستگاه تهویه مطبوع – دیگ مارست – سیکل استرلینگ – معادل مکانیک حرارت موتور احتراق داخل ۴ زمانه می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک انتقال حرارت

گزارش آزمایشگاه رشته مکانیک انتقال حرارت فایل گزارش آزمایشگاه درس انتقال حرارت شامل آزمایش های : اندازه گیری چگالی جامدات – اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از سقوط آزاد – انتقال حرارت به روش آزاد و اجباری – اندازه گیری تشعشع حرارتی – مبدل حرارتی دو لوله – مبدل حرارتی پوسته و لوله  می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(2):