سایت جامع تحقیقات

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی دانلود پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم

نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم دانلود پروپوزال رشته حقوق نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل دانلود پروپوزال رشته حقوق بین الملل   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

حقوق عمومی

حقوق عمومی دانلود پروپوزال رشته حقوق عمومی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(252):