سایت جامع تحقیقات

اختیار و جایگاه آن در حقوق

اختیار و جایگاه آن در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق اختیار و جایگاه آن در حقوق   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی ازدواج تحمیلی

بررسی ازدواج تحمیلی دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی ازدواج تحمیلی پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران

عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران دانلود پروپوزال عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک

بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک دانلود پروپوزال بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 19 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(252):