سایت جامع تحقیقات

بررسی دلالی در نظام حقوقی

بررسی دلالی در نظام حقوقی دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی دلالی در نظام حقوقی   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

بررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

عوامل مؤثر مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی بانک

عوامل مؤثر مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی بانک دانلود پروپوزال رشته حسابداری عوامل مؤثر مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی بانک   پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

رشته حقوق ضمانت در تعهدات

رشته حقوق ضمانت در تعهدات دانلود پروپوزال رشته حقوق ضمانت در تعهدات     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق

بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق     پروپوزال کامل و آماده دفاع فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی منابع کامل تعداد صفحات: 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(252):