سایت جامع تحقیقات

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
دانلود لایه های شیپ فایل اندکس نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی سراسر کشور 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل روستاها و آبادی های سراسر کشور 4,000 تومان
دانلود فایل اتوکد نقشه شهرستان خوی 5,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل کرج 3,500 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه های دائمی و فصلی ایران 4,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای کرمانشاه 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل توپوگرافی کرمانشاه 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل راه های کرمانشاه 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل راه های فارس 3,000 تومان
دانلود شیپ فایل های استان خوزستان 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل شیراز 4,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل خوزستان 4,000 تومان
لایه های شیپ فایل رودخانه خوزستان 3,000 تومان
لایه های شیپ فایل توپوگرافی خوزستان 3,000 تومان
لایه های شیپ فایل شهرهای شیرا 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی سیستان فایل DEM 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی یاسوج فایل DEM 3,000 تومان
دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی تبریز فایل DEM 3,000 تومان
تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم 7,000 تومان
فقه و حقوق اسلامی 5,000 تومان
حقوق خصوصی 5,000 تومان
حقوق جزا و جرم شناسی 5,000 تومان
نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم 7,000 تومان
حقوق بین الملل 5,000 تومان
حقوق عمومی 5,000 تومان
اختیار و جایگاه آن در حقوق 7,000 تومان
بررسی ازدواج تحمیلی 7,000 تومان
عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران 7,000 تومان
ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها 7,000 تومان
بررسی روشهای مقابله با پولشویی در بانک 7,000 تومان
بررسی دلالی در نظام حقوقی 7,000 تومان
بررسی اجتماع حق فسخ با جبران خسارت 7,000 تومان
عوامل مؤثر مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی بانک 7,000 تومان
رشته حقوق ضمانت در تعهدات 7,000 تومان
بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق 7,000 تومان
بررسی آثار قیمی بودن اموال در حقوق 7,000 تومان
اعتراض به رأی داور در حقوق 7,000 تومان
اختلاف زوجین در نوع و شرایط عقد نکاح 7,000 تومان
توسعه روستایی 5,000 تومان
بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري 7,000 تومان
رشته حقوق در مورد قصاص عضو و پیوند اعضا 6,000 تومان
بررسی استناد به دلیل الکترونیکی در حقوق 7,000 تومان
راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق 7,000 تومان
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد 7,000 تومان
بیع الکترونیکی در نظام حقوقی 6,000 تومان
نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 7,000 تومان
تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر طلاق 7,000 تومان
بررسی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری 7,000 تومان
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 6,000 تومان
بررسی جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی 7,000 تومان
تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان 7,000 تومان
تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم 7,000 تومان
بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی 7,000 تومان
بررسی حقوقی فرزند خواندگی 6,000 تومان
بررسی حق آزادی بیان 6,000 تومان
بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی 7,000 تومان
بررسی جعل حقوقی و طاری 7,000 تومان
تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات 7,000 تومان
بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا 7,000 تومان
تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی 7,000 تومان
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی 7,000 تومان
تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق 7,000 تومان
بررسی جرم سقط جنین در حقوق 7,000 تومان
طواری رسیدگی از طریق داوری 7,000 تومان
ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران 7,000 تومان
شرایط مالکیت اراضی عمومی و دولتی 7,000 تومان
علوم اقتصادي 7,000 تومان
جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی 7,000 تومان
رشته حقوق 5,000 تومان
داوری در حقوق ایران 6,000 تومان
بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع 7,000 تومان
حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران 7,000 تومان
قرارداد اختیار معامله 7,000 تومان
مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی 7,000 تومان
ارتباط هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان 7,000 تومان
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان 7,000 تومان
ارتباط پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 7,000 تومان
ارتباط پیشرفت تحصیلی با مشکلات رفتاری و ناسازگاری های زناشویی 7,000 تومان
تاثیر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی 7,000 تومان
تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاء امنیت عمومی 7,000 تومان
ارتباط بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان 7,000 تومان
ارتباط جهت گیری مذهبی با تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی 7,000 تومان
بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب 7,000 تومان
مقایسه سبک‌ های دلبستگی و عزت نفس در زنان 7,000 تومان
مقایسه طرح ‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی 7,000 تومان
ارتباط باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی اجتماعی و شادکامی 7,000 تومان
ارتباط هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی 7,000 تومان
ارتباط مولفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی 7,000 تومان
ارتباط جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی 7,000 تومان
ارتباط انگیزش و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با اضطراب امتحان 7,000 تومان
ارتباط زوج درماني شناختي رفتاري گروهي با روابط زناشويي 7,000 تومان
ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی 7,000 تومان
ارتباط ویژگی های شغلی و شخصیتی با تعهد سازمانی کارکنان 7,000 تومان
رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان 7,000 تومان
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 7,000 تومان
رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی 7,000 تومان
ارتباط خلاقیت سازمانی و ویژگیهای جمعیت شناختی با بهره وری و ظایف سازمانی 7,000 تومان
رابطه سبک فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری 7,000 تومان
مقایسه عملکرد تحصیلی، خلاقیت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان 7,000 تومان
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار 6,000 تومان
مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان 7,000 تومان
آموزش و پرورش پیش دبستانی 5,000 تومان
ارتباط هوش معنوی و خودکنترلی 7,000 تومان
رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی 7,000 تومان
ارتباط آموزش تاب آوري با کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر 7,000 تومان
رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی 7,000 تومان
رابطه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی 7,000 تومان
تحقیقات آموزشی 5,000 تومان
تاثیر فشارهای شغلی بر عملکرد معلمان 7,000 تومان
تاثیر ورزش بر عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي 7,000 تومان
ارتباط شیوه های حل تعارض و عدالت سازمانی و رضایت شغلی 7,000 تومان
ارتباط آموزش گروهی ابراز وجود با اضطراب، پرخاشگری و فرسودگی شغلی 7,000 تومان
ارتباط معنادرماني گروهی با کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی 7,000 تومان
ارتباط راهبردهای فراشناخت و خلاقیت با خود پنداره تحصیلی 7,000 تومان
تاثیر نقاشي‌ درماني بر سلامت روان 7,000 تومان
ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با عملكرد تحصيلي فرزندان 7,000 تومان
ارتباط سبكهاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي 7,000 تومان
رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی 7,000 تومان
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران 6,000 تومان
ارتباط هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان 7,000 تومان
ارتباط مسئولیت‌ پذیری و کمال‌ گرایی با جهت‌ گیری هدف 7,000 تومان
ارتباط اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق 7,000 تومان
بررسی ارتباط استرس شغلی و سلامت روان کارمندان 7,000 تومان
ارتباط فرسودگي شغلي کارمندان با كاركردهاي خانوادگي آنها 7,000 تومان
ارتباط تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی 7,000 تومان
رابطه پایبندی مذهبی با رضامندی زناشویی 7,000 تومان
ارتباط تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی 7,000 تومان
رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی 7,000 تومان
رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي 7,000 تومان
بررسی طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنی های مضطرب 7,000 تومان
بررسی رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران 7,000 تومان
بررسی سلامت رواني فرزندان داراي والدین شاغل و غیر شاغل 7,000 تومان
تاثیر اختلاف والدین بر سازگاری فرزندان 7,000 تومان
نقش عزت نفس سازماني بر رابطه عدالت سازماني و سازگاري شغلي 7,000 تومان
ارتباط سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری 7,000 تومان
مقایسه میزان خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی 7,000 تومان
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس 7,000 تومان
ارتباط امنیت عاطفی و مهارت‌های هیجانی با کیفیت زندگی زناشویی 7,000 تومان
ارتباط عوامل روانشناختي توانمندسازي و تعهد سازماني 7,000 تومان
ارتباط سلامت روانی و کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی 7,000 تومان
علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان 5,000 تومان
ارتباط هویت دینی با شادمانی دانشجویان 7,000 تومان
ارزیابی طرحواره های ناسازگار در بیماران و افراد سالم 7,000 تومان
اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان 7,000 تومان
ارزیابی سازگاری اجتماعی در دانش آموزان 6,000 تومان
تاثیر آموزشهای شناختی رفتاری بر میزان رضایت زناشویی والدين 7,000 تومان
ارتباط شیوه های تربیتی، شادکامی و عزت نفس دانش آموزان 7,000 تومان
ارتباط تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ تحصیلی با رضایت از زندگی 7,000 تومان
تاثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر 7,000 تومان
تاثیر مشاوره درمانی بر کاهش تعارض کار- خانواده 7,000 تومان
نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی 7,000 تومان
مشاوره توانبخشی 5,000 تومان
برنامه ريزي آموزشي 5,000 تومان
ارتباط سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان 7,000 تومان
اثر بخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه 7,000 تومان
ارتباط بین رفتار هزینه ها و پاداش هیأت مدیره 7,000 تومان
ارتباط ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود 7,000 تومان
ارتباط متغيرهاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه 7,000 تومان
تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌ گيري استراتژيک در شعب بانک 7,000 تومان
تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها 7,000 تومان
بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان 7,000 تومان
رابطه عملکرد شغلی کارکنان و عدالت سازمانی 7,000 تومان
رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک 7,000 تومان
بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري در بانک 6,000 تومان
رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي 7,000 تومان
رابطه‌ کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری 7,000 تومان
عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت ها 6,000 تومان
عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني 6,000 تومان
تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني 7,000 تومان
بررسی ارتباط تعهد کارکنان با توانمندي منابع انسانی 7,000 تومان
ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان 7,000 تومان
ارتباط تعهّد سازمانی کارکنان و کیفیت زندگی کاری 7,000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان 7,000 تومان
ارتباط آمیخته بازاریابی اجتماعی و اثربخشی تبلیغات 7,000 تومان
ارتباط فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي کاري کارکنان 7,000 تومان
رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان 7,000 تومان
بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکتها 7,000 تومان
نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری 7,000 تومان
موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب بانک 7,000 تومان
موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی 7,000 تومان
بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک 6,000 تومان
نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری 7,000 تومان
رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان 7,000 تومان
تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه 7,000 تومان
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک 5,000 تومان
مدیریت ترافیک 5,000 تومان
رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران 7,000 تومان
بررسی رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری 7,000 تومان
ارتباط تعهد سازمانی و جامعه پذیری سازمانی 7,000 تومان
بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری 7,000 تومان
مدیریت امور شهری 5,000 تومان
تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتها 7,000 تومان
اثر سرمايه فكري بر عملكرد بانكها 7,000 تومان
اثر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی 7,000 تومان
اثر رضايت شغلي و رفتار اخلاقي بر تعهد سازماني كارمندان 7,000 تومان
اثر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان بر کیفیت خدمات 7,000 تومان
اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان 7,000 تومان
اثر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک 7,000 تومان
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها 5,000 تومان
اثر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان 7,000 تومان
تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک 7,000 تومان
تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات 7,000 تومان
تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني 7,000 تومان
مديريت خدمات بهداشتي و درماني 5,000 تومان
اثر ارتباطات سازمانی بر رضایت شغلي و تعهد سازمانی 7,000 تومان
ارتباط اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی 7,000 تومان
نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان 7,000 تومان
رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان 7,000 تومان
مدیریت رسانه 5,000 تومان
مدیریت بازرگانی گرايش بازاریابی 5,000 تومان
مديريت دولتی گرايش تحول 5,000 تومان
ارتباط کارآفرینی سازمانی با یادگیری سازمانی 7,000 تومان
ارتباط هوش اجتماعی با کیفیت خدمات 7,000 تومان
مديريت بازرگانی داخلی 5,000 تومان
ارتباط شایستگی های رهبری با اشتیاق شغلی کارکنان 7,000 تومان
مديريت جهانگردی 5,000 تومان
ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری 7,000 تومان
ارتباط فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران 7,000 تومان
ارتباط بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات 7,000 تومان
مديريت صنعتی گرايش مالی 5,000 تومان
ارتباط مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی 7,000 تومان
ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی 7,000 تومان
ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت استعداد 7,000 تومان
ارتباط رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان 7,000 تومان
ارتباط توانمندي روان شناختي و كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي 7,000 تومان
اثر فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری 7,000 تومان
بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري 6,000 تومان
رسانه های بازاریابی اجتماعی و عوامل جذب سرمایه مشتری 6,000 تومان
بررسي ارتباط سلامت سازماني با تعهد مديران 7,000 تومان
ارتباط سرمایه فکری با رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان 7,000 تومان
ارتباط سلامت رواني و فرسودگي شغلي کارکنان 7,000 تومان
تأثير فرهنگ سازماني بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها 7,000 تومان
تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت ها 7,000 تومان
بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی 7,000 تومان
ارتباط تعالی سازمانی و سرمایه اجتماعی 7,000 تومان
ارتباط خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن 7,000 تومان
رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با هوش معنوی 7,000 تومان
ارتباط رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق‬ کار و هوش سازمانی کارکنان 7,000 تومان
تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات 7,000 تومان
تاثير مديريت كيفيت جامع بر رضايت مشتريان 7,000 تومان
ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت 7,000 تومان
رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی 7,000 تومان
ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی 7,000 تومان
ارتباط عدالت سازمانی و مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان 7,000 تومان
عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک 7,000 تومان
امور فرهنگی 5,000 تومان
مدیریت بازاریابی 5,000 تومان
رشته MBA 5,000 تومان
بررسی ارتباط هوشمندسازی مدارس و سبک‌های یادگیری 7,000 تومان
رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران 7,000 تومان
ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی 7,000 تومان
اثر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتها 6,000 تومان
اثر تفكر استراتژيك بر عملكرد مديران 6,000 تومان
تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بیمه 7,000 تومان
انعطاف پذیری قیمت و رفتار خرید مشتریان آنلاین 6,000 تومان
ارزیابی اثر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکتها 7,000 تومان
استفاده از كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي های آن 6,000 تومان
ارتباط نظام جبران خدمات و بهره‌ وري نيروي انساني 7,000 تومان
مدیریت گرایش بین الملل 5,000 تومان
ارزیابی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی 7,000 تومان
ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان 7,000 تومان
بررسی کارایی مالی بانک‌‌ با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری 7,000 تومان
بررسی کارایی بانک با استفاده از مدل تعالي سازماني 7,000 تومان
بررسی کارایی شرکتها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 7,000 تومان
بررسی ارتباط قيمت معاملاتي و بازده سهام 7,000 تومان
ارتباط سبک رهبری مدیران با بهداشت روانی دبیران 7,000 تومان
ارتباط مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان 7,000 تومان
مدیریت آموزشی 5,000 تومان
رشته مدیریت دولتی - سیستم های اطلاعات مدیریت 5,000 تومان
ارتباط ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری 7,000 تومان
رشته مدیریت و منابع انسانی 5,000 تومان
ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان 7,000 تومان
ارتباط آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده 7,000 تومان
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید 7,000 تومان
مديريت بازرگاني گرایش بيمه 5,000 تومان
مدیریت دولتی 5,000 تومان
بررسی ارتباط معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی 7,000 تومان
بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکتهای بیمه 6,000 تومان
مدیریت اجرایی 5,000 تومان
مدیریت مالی 5,000 تومان
مدیریت شهری 5,000 تومان
مدیریت صنعتی 5,000 تومان
ارتباط رهبري تحولي مديران ستادي با نگرش سازمان ياد گيرنده 7,000 تومان
بررسی ارتباط مدیریت روابط مشتریان و مدیریت دانش 7,000 تومان
تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران 7,000 تومان
تاثیر برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها 7,000 تومان
مدیریت بازرگانی 5,000 تومان
تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعتبار بخشی و عملکرد سازمان 7,000 تومان
ارتباط سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی 7,000 تومان
ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب 7,000 تومان
رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن 7,000 تومان
ارتباط هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی 7,000 تومان
ارتباط سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی 7,000 تومان
ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران 7,000 تومان
تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی 5,000 تومان
ارتباط شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی 7,000 تومان
مدیریت ورزشی 5,000 تومان
تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی 6,000 تومان
ارتباط تمرینات تناوبی شدید و متوسط با توان هوازی و بی هوازی 7,000 تومان
ارتباط تمرینات استقامتی و قدرتی با عملکرد قلب 7,000 تومان
ارتباط تمرین هوازی و وزن و درصد چربی بدن 7,000 تومان
ارتباط بیخوابی و فاکتورهای آمادگی جسمانی 7,000 تومان
بررسی ارتباط استرس و رضايت شغلي در كاركنان 7,000 تومان
بررسی اثر تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات 7,000 تومان
فیزیولوژی ورزشی 5,000 تومان
ارتباط پایداری مرکزي بدن با عملکرد ورزشي بازیکنان 7,000 تومان
تربيت بدني گرایش آسیب شناسی 5,000 تومان
رشته بیومکانیک ورزشی 5,000 تومان
بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون 7,000 تومان
عمران برنامه ریزی حمل و نقل 5,000 تومان
شناسایی آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني 7,000 تومان
عمران راه و ترابری 5,000 تومان
عمران گرايش محیط زیست 5,000 تومان
میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع 7,000 تومان
عمران سازه های هیدرولیکی 5,000 تومان
رشته عمران آب 5,000 تومان
پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل 8,000 تومان
رشته عمران زلزله 5,000 تومان
عمران خاک و پی 5,000 تومان
عمران گرایش سازه 5,000 تومان
عمران مدیریت پروژه و ساخت 5,000 تومان
عمران سازه های هیدرولیکی 5,000 تومان
اقتصاد - توسعه و برنامه ریزی 5,000 تومان
تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد 6,000 تومان
تأثیر عوامل نهادی بر توسعه کارآفرینی 7,000 تومان
علوم اقتصادی 5,000 تومان
ارتباط قیمت سهام، نرخ ارز و در آمدهای نفتی 7,000 تومان
عوامل تعیین کننده حقوق مالکیت فکری 6,000 تومان
تاثير باز بودن اقتصادي بر رشد اقتصادي 7,000 تومان
ارزیابی تغيير واحد پول ملي 6,000 تومان
تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت 7,000 تومان
اقتصاد کشاورزی 5,000 تومان
بررسی زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصات دولتی 7,000 تومان
رشته اقتصاد 5,000 تومان
رشته نقاشی 5,000 تومان
مهندسی معماری اسلامی 5,000 تومان
طراحی موزه با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی 7,000 تومان
صنایع‌ دستی 5,000 تومان
طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی 7,000 تومان
طراحی مجموعه اقامتی- مذهبی - فرهنگی 6,000 تومان
معماری - مهندسی معماری اسلامی 5,000 تومان
طراحی مجموعه مسکونی 6,000 تومان
طراحی دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک 7,000 تومان
طراحی خانه سالمندان با رویکرد رضایتمندی 7,000 تومان
مهندسی معماری 5,000 تومان
مرتعداری 5,000 تومان
علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی 5,000 تومان
صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی 5,000 تومان
صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی 5,000 تومان
بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی 6,000 تومان
منابع طبیعی 5,000 تومان
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 5,000 تومان
تاثیر نظامهای آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی 6,000 تومان
اقتصاد کشاورزی 5,000 تومان
صنایع غذایی 5,000 تومان
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست 5,000 تومان
ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی 6,000 تومان
محیط زیست 5,000 تومان
ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک 6,000 تومان
مکان یابی پخش سیلاب 6,000 تومان
آبخیزداری 5,000 تومان
مطالعه شرایط رویشگاهی لرگ 6,000 تومان
جنگل شناسی 5,000 تومان
منابع طبیعی گرایش مرتعداری 5,000 تومان
بررسی پروژه مدیریت چرا در سطح مراتع 6,000 تومان
نقش صنایع دستی در افزایش درآمد اقتصادی روستاییان 7,000 تومان
عوامل موثر بر طرح تجهیز و نوسازی اراضی 6,000 تومان
مدیریت کشاورزی 5,000 تومان
ادبیات نمایشی 5,000 تومان
علوم ارتباطات اجتماعی 5,000 تومان
بررسی جامعه شناختی ارتباط سبک زندگی و مدیریت بدن 7,000 تومان
تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري 7,000 تومان
بررسی ارتباط استفاده از شبكه هاي اجتماعي موبايل و دينداري افراد 6,000 تومان
بررسی جامعه‌ شناختی رابطه بین دلبستگی سازمانی و رضایت شغلی 7,000 تومان
اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان 6,000 تومان
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی 5,000 تومان
بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر 7,000 تومان
علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی 5,000 تومان
بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری 7,000 تومان
علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی 5,000 تومان
بررسي خاص‌ گرايي در بين شهروندان و عوامل مرتبط با آن 6,000 تومان
جامعه ‌شناسي 5,000 تومان
رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ديني كاربران 7,000 تومان
ارتباطات فرهنگي 5,000 تومان
بررسی مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان 6,000 تومان
امور فرهنگي 5,000 تومان
علوم اجتماعی 5,000 تومان
توزیع تراکم جمعیت شهری با استفاده از AHP 7,000 تومان
بررسی تغییر کاربری اراضي در شهرداری 6,000 تومان
نقش مدیریت روستایی در تحولات روستا 6,000 تومان
مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان 7,000 تومان
عوامل موثر برتوسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی 7,000 تومان
ساختار فضاي سبز در توسعه پايدار شهر 6,000 تومان
تحلیل فضایی ورودی شهر 6,000 تومان
تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری 7,000 تومان
تحلیل فضایی خدمات آموزشی 6,000 تومان
تحلیل فضایی بلوارهای شهری 7,000 تومان
عوامل موثر بر آسيب پذيري شهر در برابر زلزله 6,000 تومان
تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری 7,000 تومان
تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS برای مکان یابی 7,000 تومان
نقش مراکز اقامتی در برنامه ریزی گردشگری 7,000 تومان
تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری 7,000 تومان
نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری 7,000 تومان
بررسی پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم 7,000 تومان
برنامه ریزی محیطی توسعه توریسم طبیعت گرا 7,000 تومان
بررسی توسعه گردشگري با تا كيد بر ميراث فرهنگي 7,000 تومان
بررسی توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي 7,000 تومان
عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی 7,000 تومان
جغرافيا گرايش ژئومورفولوژي 5,000 تومان
نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری 7,000 تومان
نقش ساماندهي بافت هاي فرسوده در توسعه پايدار شهر 7,000 تومان
نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست و اقلیم منطقه 6,000 تومان
مکانیابی مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی 6,000 تومان
تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری 7,000 تومان
بررسي اثر توسعه گردشگری بر جنبه های زیست محیطی 6,000 تومان
نقش راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری 6,000 تومان
بررسي پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی 7,000 تومان
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري 7,000 تومان
بررسي اثر اقلیم بر تیپولوژی معماری 6,000 تومان
بررسي ارتباط عوامل اکولوژیکی و توسعه فیزیکی شهرها 7,000 تومان
ارتباط خدمات شهری و عدم تعادل جمعيتي 6,500 تومان
نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري در جذب گردشگران 7,000 تومان
نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری 7,000 تومان
بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر 7,000 تومان
جغرافیا برنامه ریزی توریسم 5,000 تومان
بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی 6,000 تومان
بررسی تحولات کالبدی و کارکرد مبادی ورودی شهری 7,000 تومان
بررسی اثر طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان 7,000 تومان
جغرافیا ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی 5,000 تومان
محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسعۀ فيزيكي شهر 6,000 تومان
جغرافیا گرايش برنامه ریزی توریسم 5,000 تومان
بررسی عوامل موثر بر تغییرات صنعت گردشگری شهر 6,000 تومان
بررسي دوره هاي خشكسالي با تأكيد بر ماه هاي مرطوب 7,000 تومان
تاثیر جاذبه های گردشگری دهستان بر توریسم استان 6,000 تومان
بررسی جاذبه های طبیعی در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم 7,000 تومان
ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي شهري 6,000 تومان
ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP 7,000 تومان
ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله 6,000 تومان
جغرافیا - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 5,000 تومان
رشته بیابان زدایی 5,000 تومان
تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری 7,000 تومان
نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی 7,000 تومان
جغرافیا گرایش اقلیم شناسی 5,000 تومان
ارتباط نوسانات عناصر اقلیمی و تغییرات زیست محیطی 7,000 تومان
بررسی بارانهای کوتاه مدت 6,000 تومان
جغرافیا طبیعی گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي 5,000 تومان
امکانسنجی بارورسازی ابرها 6,000 تومان
جغرافیا گرايش اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي 5,000 تومان
بررسی اکوتوریسم و توسعه پایدار 6,000 تومان
جغرافیا طبیعی گرایش تغییرات آب و هوایی 5,000 تومان
بررسی آشکارسازی تغییرات بارش از طریق مدل های آماری 7,000 تومان
ارزیابی سنجش كيفيت زندگي در مناطق شهري 6,500 تومان
بررسی جاذبه های گردشگری و تاثیر آن در توریسم 7,000 تومان
توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن 6,000 تومان
وام های خوداشتغالی و ایجاد فرصتهای شغلی 6,000 تومان
ارتباط توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونیهای روستایی 6,000 تومان
تاثیر خدمات شهري بر عدم تعادل جمعيتي شهر 7,000 تومان
جغرافیای سیاسی 5,000 تومان
تعیین مصادیق جنگ نرم 6,000 تومان
جغرافیای سیاسی 5,000 تومان
تغییرات کاربری اراضي در شهرداری 6,000 تومان
تاثیر مشارکت مردم در توسعه روستاها 7,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 5,000 تومان
راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها 7,000 تومان
تاثیر کاربری های مذهبی و شکل گیری بافت های محله ای 7,000 تومان
بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه بر توسعه پایدار حوضه های رودخانه 7,000 تومان
جغرافیای طبیعی 5,000 تومان
آب و هواشناسی 5,000 تومان
مكانيابي پاركينگ طبقاتي با استفاه از مدل فازي 7,000 تومان
تاثیر گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها 7,000 تومان
بررسی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی شهری 7,000 تومان
بررسی قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری 7,000 تومان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 5,000 تومان
بررسی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله 7,000 تومان
پیشنهاد پژوهشی رشته روانشناسی ارتباط كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ ورزي و خودكارآمدي فرزندان 7,000 تومان
ارتباط مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت 7,000 تومان
بررسی رابطه بين فشاررواني با پيشرفت تحصيلي 7,000 تومان
عوامل اجتماعي موثر در افت تحصيلي دانش آموزان 6,000 تومان
بررسی ارتباط سخت رويي و نااميدي 7,000 تومان
ارتباط اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی 7,000 تومان
اثربخشی آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش 8,000 تومان
ارتباط فرسودگي شغلي و حمايت شغلي 7,000 تومان
رشته گفتار درمانی 5,000 تومان
تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس 7,000 تومان
ارتباط مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار 7,000 تومان
ارتباط زوج درمانگري اسلامي با خودشناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي 7,000 تومان
جامعه شناسي 5,000 تومان
عوامل اجتماعي موثر بر رضايت شغلي كاركنان 7,000 تومان
اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط مادر- کودک 7,000 تومان
پیش بینی خودکارآمدی و رضایت زندگی دانش‌آموزان 7,000 تومان
پیش بینی سازگاری زناشویی براساس رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد 7,000 تومان
پیش بینی افسردگی بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت 8,000 تومان
ارتباط هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان 7,000 تومان
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان 7,000 تومان
ارتباط مهارت های اجتماعی، تعامل رفتاری عاطفی و ویژگی های شخصیتی 7,000 تومان
مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی در زنان 7,000 تومان
ارتباط راهبردهای سازماندهی و برنامه ریزی با عملکرد تحصیلی 7,000 تومان
ارتباط رفتار دینی والدین با خودشکوفایی دانش‌آموزان 7,000 تومان
ارتباط ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی 7,000 تومان
ارتباط سبک های شناختی، اهمال کاری تحصیلی و تأخیر رضامندی 7,000 تومان

تعداد صفحه(3):